OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
SCHODY I DRZWI ŻĄDŁO SPÓŁKA JAWNA ul. Margonińska 47, 64 – 800 Rataje NIP: 6070080102, REGON: 302292842.

2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następującym/cych celu/celach:
a. zawarcia i realizacji łączącej nas umowy,
b. świadczenia oferowanych przez nas usług,
c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d. archiwizacji danych i dokumentów.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane: partnerom i podmiotom, z którymi współpracujemy na podstawie odrębnych umów. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, o których mowa powyżej we wskazanych celach, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

4. Naszą podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- zawarta między nami umowa lub zlecenie usługi, do których Pani/Pana dane zostały nam przekazane,
- dobrowolnie udzielona przez Panią/Pana zgoda,
- sytuacja, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas), okres niezbędny do wykonania umowy lub okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
c. przenoszenia swoich danych osobowych,
d. cofnięcia zgody (jeśli była udzielona) na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie zamierzamy także przekazywać ich do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w naszej Spółce mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.